Høgskulen på Vestlandet
Brukarkonto Administrasjon
 

StudentarHer kan du lage eller resette passordet til din brukarkonto ved HVL.

(Gjeld studentar, tilsette må kontakte HVL IT brukarstøtte)

Personvern og tryggleik
Informasjon om HVL sine IT-tenester og kor du kan få hjelp

Trykk [Fortsett] eller [Avbryt]