Høgskulen på Vestlandet
Brukerkonto Administrasjon

Personvern og tryggleik


Tenesta har tilgang til opplysningar om ditt brukernamn og pinkode. Opplysningane vert brukt til å autentisere deg mot HVL sitt brukarsystem.

Høgskulen på Vestlandet har konsesjon frå Datatilsynet for å samle inn og lagre personopplysningar og følgjer Lov om handsaming av personopplysningar (personopplysningslova) av 01.01.2001 med tilhøyrande føresegn.

Kommunikasjonen mellom webgrensesnittet og det lokale systemet ved HVL føregår kryptert.

Tilbake